İstanbul Haber Portalı Logo
Üniversiteler Ve Siyaset Dünyasındaki Yapıcı Rolü Chi Ci Talks'da Çiğdem Yorgancıoğlu Ve Doç. Dr. Ozan Örmeci

Üniversiteler ve Siyaset Dünyasındaki Yapıcı Rolü Chi Ci Talks’da Çiğdem Yorgancıoğlu ve Doç. Dr. Ozan Örmeci

Uluslararası sistemin tarihi ve geçirdiği evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuki yapısı  işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletler arasındaki ilişkiler ve Türkiye’nin konumu konusunda yetkin mezunlar yetiştirme hedefine yönelmiş İstanbul Aydın  Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümü  öğretim üyesi  başarılı ve vizyoner Siyaset Bilimci, UPA kurucusu Doç. Dr Ozan Örmeci ile Dünya gezgini ekonomist eğitmen Boğaziçi Üniversitesinde İdari Bilimler fakülteleri çift anadal programlarından mezuniyetinin ardından yıllar sonra Siyaset Bilimi ve Uluslararası’ İlişkiler alanında üçüncü üniverstesinin ilk dönemini (İstanbul Üniversitesi) başarıyla tamamlayan UPA Yazarı, ChiCi Talks anchor woman’ı  Çiğdem Yorgancıoğlu, İstanbul Aydın  Üniversitesi’  Florya Yerleşkesinde CHI CI Talks’da 2023-2024 Türkiye Seçimleri ve Küresel ölçekte Yakın Dönem siyaseti masaya yatırarak söyleşi yaptılar. 

Öncelikle; Dünya Siyaseti, Türk Siyasal Tarihi, Politik Psikoloji, Türkiye’deki Sol Hareketler ve Türk Dış Politikası gibi alanlar başta olmak üzere siyaset biliminin çok geniş yelpazesinde bilimsel araştırmalarını sürdürmekte olan çalışkan ve vizyoner bir akademisyen olan Örmeci’nin ve Siyaset Araştırmacı Yazar Yorgancıoğlu’nun   Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü zamanlarına  denk gelen ; Cumhurbaşkanlığı ve  parlamento seçimi ve 2024 .yerel seçimlere ilişkin yerel ve küresel çapta  değerlendirmelerini izlemeden önce katıldığı “Cigdem Yorgancioglu CHI CI TALKS söyleşi programına dair de  bazı bilgileri vermek   programın kapsayıcılığının anlaşılmasında önem arzettiğinden  mini bir rehber niteliğindeki yazı da burada konu edilmektedir;

2023 2024 Küresel Siyasi Gelişmeler Ve Seçimlerin Nabzı Üzerine Söyleşi Çiğdem Yorgancıoğlu Ve Doç. Dr. Ozan Örmeci (1)

CHI CI TALKS Söyleşileri, Manifesto.

Cigdem Yorgancioglu ChiCi Talks Diplomat, Teknokrat, Biliminsanı, Bürokrat, Hukukçu, Akademisyen, Profesyonel ve Lisanslı Sporcular, Sanatçı, Fikir Üreticileri, Mucitler, Sosyal Sorumluluk Projesi Profesyonelleri, Başarılı Liderler,Ülke ve dünyanın duayeni olarak kabul edilen iş insanları gibi alanında uzman olup multidisipliner çalışan, merak yaşam boyu öğrenme ve yeni deneyimlere açılma duygusunu diri tutan, topluma değer katan değerli insanlar ve kurum temsilcileri ile söyleşiler yaparak topluma “değerliler sayesinde daha da değer katmak” olup  etkileşimde bulunulan her nevi özel ve tüzel kişiye dair, olumsuz, çatışmacı ve ötekileştirici tavırlardan tamamen uzak ,tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, sürdürülebilirlik ekseninde yapıcı eleştirel düşünce tarzını da devre dışı bırakmadan dostane, nezaketle, içtenlikle  yaklaşılmasını benimseyen tarafların tümünün nitelik katkısını önemseyen bir söyleşi formatıdır. Chi Ci Talks geleneksel alışkıların getirdiği kimi yanılgılarla kimi zaman röportaj vb şeklinde yanlış şekilde ifade edilip adlandırılsa da esasen röportaj,önceden hazırlanmış ezbere dayalı sorularla bir içeriği izleyicilerle paylaşmakla uzaktan yakından bir ilişkisi olmayan  bir konsepttir. Yayınlardaki doğaçlama yetisinin kaynağı ise muhatabının karşısında otururken anchor un da o kişinin alanlarını  anlamaya yönelik nitelikli ve emek-yoğun özen ve çaba yükümlülüğü yüksek  bir araştırma ,okumaya dayalıdır. Kendisinin olduğu gibi konuğunun da vaktinin kıymetli olmasına binaen klişelerden oluşmuş soruları ya da yönlendirici müdahale niteliğindeki sualleri konuğunun önüne sunmaz.  Konsept söyleşi serileri konu özelinde Şu gibi isimlerle anılabilir. Ci-Cademic(Akademik söyleşiler)  Talks,Politi-Chi talks(Siyaset)-Chi-conomic Talks (Ekonomi, Maliye PAra, Banka, İktisadi Teoriler), Art-Chi Talks(Sanat), Ener-Chi Talks (Enerji), Technolo-Chi Talks (Teknoloji) vb.

2023 2024 Küresel Siyasi Gelişmeler Ve Seçimlerin Nabzı Üzerine Söyleşi Çiğdem Yorgancıoğlu Ve Doç. Dr. Ozan Örmeci (2)

Sürdürülebilir yaşam anlayışı ve başarılı uygulamalarla “Çiğdem Yorgancıoğlu Chi Ci Talks”. toplumun tüm kesimlerini ,uygun eksenleri doğrultusunda bir araya getirmeyi ıskalamadan  toplumun bilgi ve farkındalık düzeyini artırmayı hedeflerken , bireylerin sosyal sorumluluk projelerinin alanlarına duyarlı  olumlu ve kalıcı davranış değişikliklerini de desteklemeyi, kaliteli, adil, verimli, vicdanlı, barışçıl, değer üreten bir yaşama ilham vermeyi yeni bilimsel çalışmalar ve /veya topluma değer katabilecek verimli projelerin geliştirilebilmesi  için de alan açmayı amaçlamaktadır.

Cigdem Yorgancioglu ChiCi Talks söyleşileri  Eğitimi, okumayı, Bilimi araştırmayı öğrenmeyi ilham almayı, tüketmekten ziyade üretmeyi, onarmayı, inşa etmeyi, yeniden yapılandırmayı, barışçıl ama itaatkar , ezbersiz ama var olan ezberlerin de farkında olarak yaşamayı, oyun kurucu olmayı   özendirmek, teşvik etmek, ve toplumda fark edilmeyen alanlara dair meselelerin uzmanların gözünden nasıl okunduklarını göstermeye yönelik doğaçlama konu ve söyleşi bütünlüğü içinde oluşan ve bağlamından kopuk olmayan formüle edilmiş soruları ile fikirlerde kendisi Çiğdem olarak  ilham aldığı gibi bunu topluma da sunmak, paylaşmak ister. İnsana olduğu gibi tüm canlılık alemine ve tarihe, kültür mirasına, ve tüm toplumların kutsiyet ve tercih atıflarına  saygı duyar.

2023 2024 Küresel Siyasi Gelişmeler Ve Seçimlerin Nabzı Üzerine Söyleşi Çiğdem Yorgancıoğlu Ve Doç. Dr. Ozan Örmeci (3)

Cigdem Yorgancioglu ChiCi Talks,  söyleşi  esnasında  topluma değer katan konuklarının gerek kültürel, gerek profesyonel mesleki altyapı ve yeteneklerinin de ortaya çıkabileceği ve birlikte projeler yapmak isteyenlerin bu konuda esinlenebileceği ortamların hazırlanmasında diyaloglar anlamında katkı sunmayı da amaçlayan bir platformdur.kaynağını Çiğdem Yorgancıoğlu CLC 360 Eğitim metodolojisinden alır.

Cigdem Yorgancioglu ChiCi Talks bu değerli insanlara  imkanlar ölçüsünde kendi PR’larını yapabilmelerine alan açabilecek yöntemlerde geliştirir söyleşi konuklarını davet ettiğinde o konuktan herhangi bir çıkar ve menfaat beklememek. maddi bir karşılık kabul etmemek temel ilkelerinden biridir.

Ayrıca kamuya açık video çekimleri ve sosyal medya canlı yayın çekimleri  TTP katılımcıları tarafından bizzat yayına katılmaları suretiyle rızası alınmış CHI CI  TALKS yayınlar, afişler hazırlanması sırasında aktarılan bilgiler  dışında muhatapların okullarında, kurumlarda  ya da yayının gerçekleştiği mekanlardaki her nevi olgu olay ve hadiseye dair bilgi güvenliğini korumak ve bu konuda özen yükümlülüğü bilinci içinde olmak  Cigdem Yorgancioglu ChiCi Talks için özen gösterilen başka bir alandır.Yayınlar sırasında konuşulan konular bilgi ve fikir dağarcığı ve dahi fikir kıvılcımları anlamında her bir uzmanın kendi alanında yeni bir database çıkarabilmesi de de öncü olabilme potansiyeli taşımaktadır. Yayına katılan söyleşi konukları yayından koparılmış  tek kişilik görüntülerle konu bağlamından ve ChiCi Talks görsellerinden arındırılmış şekilde söyleşi bütünlüğü bozulmaksızın kendi PR larını yapabilir, çevresi ile yayınıda bahsettiği  fikirlerini paylaşarak uzmanlık alanında kendine  yer açmak için saygı etik ve özen  yükümlülüğü çerçevesinde  sosyal medyalarında paylaşabilirler. Bağlam ve görsellik bütünlüğü yayınların temel esaslarındandır.

2023 2024 Küresel Siyasi Gelişmeler Ve Seçimlerin Nabzı Üzerine Söyleşi Çiğdem Yorgancıoğlu Ve Doç. Dr. Ozan Örmeci (5)

Canlı / tekrar yayınlarda temel ilkeler anlamında millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması temelindeki konulara ve yayın konuklarının hem kendilerinin hem de yayında bahsi gececek herhangi bir üçüncü kişinin itibarının zedelenmemesine yönelik azami  itina gösterir. Barış dili ve yapıcı eleştrellik esastır Cigdem Yorgancioglu Chi Ci Talks söyleşilerinde.

YAYIN ESNASINDA NELERDEN BAHSEDİLDİ  ?

Geleceğin siyasetine ışık tutan konulara temas eden ve  üniversite  öğrencilerine olduğu gibi farklı siyaset  liderlik akademilerinde de  ders kitabı olabilecek biçimde farklı bakış açılarını yansıtan  Doç Dr.Örmeci’nin  Peterlang yayınevi tarafından yayımlanan Yeni Kitabı  2023 Turkish Elections In All Aspects’in içinde geçen konuların yanısıra ; küresel ölçekte yeni işbirlktelikleri  ve ekonomik kalkınma fırsatları,güvenlik politikaları  ,terörle mücadele , enflasyon ,develuasyon  jeopolitik gerilimler, yeni bölgesel ittifaklar , 2023-2024  Türkiye Seçimlerinde(Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili  Seçimi,Yerel Seçi,mler) iktidar ve muhalefetin  medya söylem farklılıkları küresel belirsizlikler, dünya ve Türkiye sıcak gündemine dokunuşlar,yaklaşan yerel seçimler ,(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika)nın BRICS bloguna katılan yeni ülkelerle (Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni genişlemesinin yankıları ,dünyada otokrasi ve demokrasi aksındaki liderlere yönelik  algılarda  dönüşümler ve farklılıklar ,küresel Tedarik zincirinde yeni gelişmeler ,ABD de seçim startının verilmesi yeni Trump gelir mi Yiner Trump gelir mi ,kutuplaştırma politikaları,,covid sonrası , deprem sonrası ,Ukrayna savaşı sonrası  yerel ve küresel yarattığı etkiler Türkiye ABD ilişkilerine Türk Dış politikasına dokunuşlar , Küresel kutuplaşmada belirleyiciler, Kıbrıs meselesine değen alanlarlardan bir kısmı  ,TR de Geçmiş dönemden bu  yana bir kaç dönem haricinde  sürekli  sağ iktidarlaın Cumhuriyet dönemindeki hakim durumu ,  Akademik Dünyanın gerçekleri ,açmazları,dinamikleri Türkiye ‘de üniverstelerin güçlü dinamik alanları ve geliştirilmesi gereken umut vadeden yanları, Daha çok üreten akademisyenlerin yollarını olabildiğince açılmasının topluma ve refahına katabilecekleri, kentsel dönüşüm gerekliliği vetarihin korunması , Cumhuriyetin yüzüncü yılının önemi gibi  bu  ve bunlarla ilgili meseleler söyleşinin içinden satıraralarından  bazı kısa seçkilerdir. 

Yukarıda Bahsi geçen Çiğdem Yorgancıoğlu CLC 360 Chi Lange Challenge  Yaşam Boyu Eğitim-Öğretme ve Öğrenme Metodolojisi /modellemesine dair birkaç söz de yerinde olacaktır.

Küreselleşme sürecinde rekabet gücünü üst seviyelere çekmeye yönelik Yükseköğretim alanında faaliyet gösteren Akademik kurumların ve aktörlerin çalışma biçimleri  ve Yükseköğretimde öğretim ve öğrenim anlamında kaliteden feragat edip etmedikleri,Bölgesel araştırma merkezleri oluşturmada eğitim modellerinin katkısı , Araştırma-geliştirme alanında güncel çalışma modelleri, Akademik organizasyonlar özelinde  üst-düzey kapsamlı, geniş bütçeli projelere ev sahipliği  yapmanın ülke ekonomilerine  katkıları, küreselleşen yükseköğretim ve jeopolitik ve ekonomik ilişkiler geliştirme alanları, Öğrenci araştırmacı ve öğretim üyesi mobilitesi  Kültürel çeşitliliğe etkileri,,  eğitim-öğretim, araştırma–geliştirmenin  toplumsal ölçekte katkıları ve bu etkilerin dijitalleşme dönüşümü ile birlikte ölçme biçimleri  ,yeni yüzyılda müfredatlar geliştirmenin neye evrileceği,ezbersiz eğitimin inşası ,bilgi toplumu yaratma çabasında Uluslararasılaşmanın önemi, sınır ötesi ve ulusaşırı yükseköğretimin beyin göçü ile ilişkileri ,uluslararası kampüs modeli, hepsi Yorgancıoğlu’nun dünya genelinde eğitimde reformlara yönelik paradigma dışı öğrenme modellerine ve kendi oluşturduğu CLC 360- EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE İnsan zihninin kategorize edilmiş sıralamaların yanısıra dağınıklık içerisinden  nasıl öğrenebileceğini, hafızada heyecanla ve kalıcı olarak nasıl çevik tutabilmenin ve maddi kalıplara takılmadan esnek düşünebilmenin akıcılığını  hızlandıracağını savunan r bir fikir ve aynı zamanda bir görüşe sahip olan Çiğdem Yorgancıoğlu CLC360 -Chi Lange Challenge 360 yaklaşım olarak anılan “Chi Lange Challenge Öğrenme modellerinin genel adıdır.  

YAYINDA KİMLER VAR ?

KISACA H. Çiğdem Yorgancıoğlu  KİMDİR- UPA

Öncelikle ; UPA (Uluslararası Politika Akademisi )Araştırmacı Yazarı  Çiğdem Yorgancıoğlu   Dünya Siyaseti, Türk Siyasal Tarihi, Politik Psikoloji, Türkiye’deki Sol Hareketler ve Türk Dış Politikası gibi alanlar başta olmak üzere siyaset biliminin çok geniş yelpazesinde bilimsel araştırmalarını sürdürmekte olan bir akademisyen olan Doç.Dr Ozan Örmeci’nin kurucusu olduğu UPA yazarlarının makaleleriyle katkıda bulunduğu ve , Gazi Kitabevi tarafından yayınlanan ,Örmeci tarafından derlenen  “Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri” adlı kitapta AB Enerji Politikalarında Türkiye’nin Yeri (Çiğdem Yorgancıoğlu) adlı araştırmalara , kaynağa,bilgi ve belgeye dayalı ve akademisyenlerce gözden geçirilmiş analiz  çalışması ile kitaba katkı sunmuştur.Yorgancıoğlu’nun siyaset arenasında düşünme ve yazma hevesinin yolu UPA ile 2014 senesinde kesişmiş ve halen farklı dönem aralıklarıyla devam etmektedir.

Sanat performansları şiirleri ve resimlerinin yanısıra teatral performansları ve akademik sunumları ile Ülkemizi Dünyanın farklı coğrafya ve kıtalarında temsil etmiş olan, Dünyanın 5 kıtasında ve Türkiye’de 18 kişisel yağlıboya akrilik karışık teknik resim sergisini  teatral sunum ve danslarla sunan, Akredite Tiyatro  Eğitmenliği, Akredite Temel İş Sağlığı Uzmanlığı, Akredite Adli Psikoloji Uzmanlığı, Bilgi Teknolojileri, Enerji gibi sektörlerde Sözleşme Yönetimi konusunda Uzmanlık-Adli Bilirkişilik(Yemin töreni Şişli Adliyesi), Tedarik Zinciri  Yönetimi İç denetçilik, Risk Uzmanlığı, Profesyonel Yönetim Fikir Danışmanlığı ,Lisanslı Yüzücülük ve 2.seviye Bröveli Dalgıçlık,Yeminli Tercümanlık(– 9.Noter) gibi farklı yetkinliklerine dair eğitim,çalıştay ve atölyelerini Türkiye ve yurt dışında sürdüren,Sosyal sorumluluk projeleri fikir ve etkinlik orijinatörü,  ekonomist eğitmen, aynı zamanda üçüncü üniversitesini okumakta olan bir öğrenci (Boğaziçi Üniversitesi İşletme, Ekonomi-İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler )  ,dünya gezgini, eğitmen performans sanatçısıdır .Yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır .

Çiğdem Yorgancıoğlu UPA Araştırma konuları: Enerji ,Diplomasi,Küresel Politik,Sürdürülebilirlik, Kapsayıcılık, İnovasyon ve Bilgi Teknolojileri, Denizcilik Hukuku, Enerji Hukuku, Adli Bilimler, Siyasette Sosyal Psikoloji, Diplomatik Söyleşiler

Yorgancıoğlu Geleceğe yönelik önerilen UPA HEDEFLERi: UPA’YA ÖZEL Akademik Panel,konferans  moderasyonları ve organizasyonları, Hindistan, Çin, Rusya Enerji Teknolojileri Sözleşmeleri ve Müzakerelerinin Satır Aralarını okuma

KAPSAMLI BİODATA – BİOGRAFİ – YORGANCIOĞLU – ÖRMECİ

H.Cigdem  Yorgancioglu kimdir?

Hicran Cigdem  YORGANCIOGLU

Personal websıte                                    http://www.cigdemyorgancioglu.org/

REFERENCES                                           http://cigdemyorgancioglu.org/article/265/cigdem-yorgancioglu-references-snapshots.html

ACADEMIA                                              https://boun.academia.edu/CigdemYorgancoglu

RESUME BLOG                                       https://cigdemyorganciogluresume.blogspot.com/

LINKED IN                                                https://www.linkedin.com/in/cigdemhicranyorgancioglu/

WORLD TOUR 107 COUNTRIES

/DÜNYA TURU 107 ÜLKE                                       https://www.travelblog.org/Bloggers/Cigdem-Yorgancioglu/

TRAINING

CIGDEM YORGANCIOGLU TEACHING

LEARNING METHODOLOGY                                    https://clc360chilangechallenge360cigdem.blogspot.com/

Mım chı drama dance theatre                               https://mimchi360cigdemyorgancioglu.blogspot.com/

INSTAGRAM 1-2                                                     https://www.instagram.com/eftalyacigdem

INSTAGRAM 2                                                        https://www.instagram.com/cigdemmimchidramadancetheatre

FACEBOOK- META                                                  https://www.facebook.com/cigdem.yorgancoglu/

Boğaziçi Üniversitesi – İdari Bilimler Fakültesi İşletme – Ekonomi mezunu.(double major çift anadal mezunu ) halen üçüncü üniversitesini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yapmak üzere resmi kaydını Ağustos 2023 itibarı ile yaptırmıştır.   Yeminli Tercüman – Sanat Küratörü-Etkinlik Organizatörü- Uluslarası Panel Moderatörü- Eski Turkcell Yüzme Takımı 2 Dönem kaptan (‘ dönem Euroasia Coroporate Games Kız Takım Birinciliği-Takım İsmi Eftalya) Bilişim, Telekomünikasyon ve Enerji, FMCG ve Genel Üretim ve Hizmet Sektörü Sözleşmeleri ile ilgili risk değerlendirme konusunda Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Adli Bilirkişi (Yemin İstanbul Adliyesi )– Diplomatik medya mensubu (bkz. Diplomatik Röportajlar )- Tedarikçi Denetçi – Sözleşme (Ticari) Risk & Kurumsal Danışmanı, Eğitimci, Boğaziçi Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi,Trakya Üniversitesi,Düzce Üniversitesi,   vb. üniversitelerde ve Yurtdışı Üniversitelerde 

eg:  ( https://www.youtube.com/watch?v=O9Rpnsb2PDA )  Visiting Profesör olarak seminerler vermiştir.

Motivasyonel Konuşmacı. Dünya Gezgini (Toplam ziyaret edilen 107 ülke -Aralık 2018  itibariyle) – Resim ve Teatral Performans Sanatçısı.MIM CHI 360 Drama Dans Theatre Math Philosophy’nin ev Chi Ci Talks ‘un  kurucusu  Yazar – Bröveli Dalgıç (PADI –Advanced Level)– Lisanslı Yüzücü.(Boğaziçi Üniversitesi Yüzme Takımı-Turkcell Yüzme Takımı )Fosil köpek balığı koleksiyoncusu,  Enerji Gazetesi ,  Gazete Ekonomi BTHaber, Uluslararası Politika Akademisi ve Gündem Ekonometre’de  köşe yazarı. MSG – Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği üyesi,National Geographic Society üyesi , KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı)Gönüllü, Lösev Gönüllü, AFAD Gönüllü, AKUT gönüllüsü, Lions Kulübü Dış Destek Projeler Gönüllüsü -.Sosyal tango dansçısı.

36 yıllık iş deneyimine sahip olup, çeşitli şirketlerde yöneticilik (Dış Ticaret Müd / Finans Müd), (Satınalma, Tedarik, Sözleşme Yönetimi) uzmanlık görevindeki deneyimine istinaden Bilgi Teknolojileri, İletişim, Telekomünikasyon, Enerji,Gıda, FMCG, Lojistik, Farmakoloji, Dış Ticaret vb. sektöründe teknik satınalma, sözleşme riskleri ile ilgili “Paradigma Yaşam Boyu değişim” modülleri altında Yaratıcı düşünce ile değişime uyum ve Liderlik, İletişim, Kurumdaşlık, Vücut Dili ve Nefes Teknikleri, İkna ve Müzakere Teknikleri, İleri Müzakere Teknikleri ve Diplomasi, Çatışma Çözümü, Zor Müşteri ve İnsan Yönetimi, Kişisel ve Kurumsal Dinamizm, Lojistik, Satınalma Tedarik Zinciri Sözleşme Yönetimi,Uluslararası Sözleşmeler Okuryazarlığı ,Sosyal Medya, Çağrı Merkezlerinde Etkin İletişim Teknikleri, Stres Yönetimi, İnovasyon ve Teknolojiye Uyum, HR İşe Alım Mülakat Teknikleri, Etkin Tahsilat İkna Yönetimi , Arabuluculuk özelinde İlişkiler ve Müzakere Yönetimi, konusunda Türkçe ve İngilizce eğitmenlik, mentorluk hizmeti vermektedir. Beş kıtada dolaşan bir dünya gezgini ve aynı zamanda Türkiye, Yurt dışında sergiler / performanslarla sunum yapan, ülkelerin diplomatları büyükelçileri ya da çeşitli uygarlıkların kabileleri ile röportajlar yapan yurt dışında ülkemizi temsil eden bir sanatçı olan ve kariyer ile birlikte sıra dışı yaşam becerilerini, paradigma dışı düşünce sistemini hayatında bizzat uygulayarak yaşayan, dünya gezilerindeki deneyimlerini TRT’de Seyyah programında ve konuk olarak katıldığı TV programlarında anlatan H. Çiğdem Yorgancıoğlu Barış ve Eğitim konulu çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile de uğraşmaktadır. RICHLEND adlı NGO Platform fikrinin isim hakkı sahibidir.  İlk kitabı 2003`te yayınlanan Yorgancıoğlu’nun Nemrut Kommagene festivali anısına yazdığı şiirlerin CD ve kitap satış gelirleri Valilik tarafından Doğuda eğitime ve Turizm tanıtımına aktarılmaktadır. 2. Kitabı şu anda 65 bin öğrencinin ders kitabı olarak okuduğu, geliri yine 65 bin öğrenci ders gereçleri ve projelerine aktarılan bir kitaptır. Bu kitap yine Valilik tarafından Kültür yayını olarak basılmıştır. Çeşitli illerde Kültür Turizm Bakanlığı Valilik ve Belediyelerin düzenlemiş olduğu Uluslararası festivallere Konuşmacı, Eğitimci, Sanatçı ya da Jüri üyesi olarak katılan Yorgancıoğlu Türkiye’de eğitim, resim ve makalelerinde anagramları da kullanarak “Oulipo” tekniğini uygulayan ilk kişi olarak da tanınmaktadır.  Türkiye’yi Büyükelçilik ve Ticaret Odası destekli olarak Yurt dışında temsil eden bir sanatçı ve eğitmendir.

Ekim 2018’de İstanbul Shangri La Otel’de gerçekleşen uluslararası Turkey Energy Forum’’da ve  Kasım 2018’de Ankara Sheraton’da gerçekleşen   7. Türkiye Kamu-Özel Sektör İş Birlikleri Forumu … PPP i’nda panel moderatörlüğü yapmıştır.

http://politikaakademisi.org/2018/11/13/upa-columnist-cigdem-yorgancioglu-will-moderate-a-panel-at-ppp-energy-forum-2018/

Cigdem Yorgancioglu Will Again Act As Moderator at ‘Ppp In Turkey 2018’

Ozan Örmeci’nin kurucusu olduğu UPA yazarlarının makaleleriyle katkıda bulunduğu, Gazi Kitabevi tarafından yayınlanan  “Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri” adlı kitapta AB Enerji Politikalarında Türkiye’nin Yeri (Çiğdem Yorgancıoğlu) ile kitaba katkı sunmuştur.

2018 senesi  Aralık ayında başta Pekin Üniversitesi ve Guangzhou Belediyesi’nin davetlisi olarak gittiği  Çin’in Guangzhou şehrinde tango’nun dünya  barışı ve dostluklar üzerindeki olumlu etkiler yaratma potansiyeli ve dinamiklerine ilişkin Uluslararası akademisyen ve sanatçıların katıldığı etkinlikte Türkiye’yi  temsilen  Çin, yerel ve ulusal TV kanallarında naklen ve tekrarı banttan yayınlanan  bir akademik sunum gerçekleştirmiş ve kadın dünya barışı ve şiirsellik  özelinde tangoda dostlukların önemi proJesinin ilk ayağnı oluşturmuştur .Sosyal tango dansçısı olan Yorgancıoğlu, tango üzerine yazılmış İngilizce bir şirin aynı zamanda Çinceye çevrilmesi icin de vesile olmustur.

YORGANCIOGLU ALDIĞI YURTİÇİ VE ULUSLARARASI ÖDÜLLERDEN BAZILARI  

·         Turkcell  Teknik Satınalma ve Sözleşme Yönetimi Departmanında kıdemli  uzman çalıştığı yıllarda sözleşmelerde vergi hukuku ile ilgili geliştirme projesi  ödüle layık görüldü.- TURKCELL DIYET UYGULAMASI  kalite bölümü sürekli iyileştirme -DÜZELTİCİ FAALİYET 9118  – Ödülü  

·         Çiğdem Yorgancıoğlu –Aydın Barosu –Adli Bilimler Yarışması  ikinciliği ödülü

·         University of California Berkeley –Entrepreneurship &Development – Application of the Design Thinking presentation honor after learning the concept

·         RADO Swiss Watch Best Translator and Best Distributors Coordination Leader  of the Year –JungFrau-Lengnau –İsviçre  1991

·         Turkcell Yüzme takımı kaptanı – Bireysel Madalya ve Takım ödülleri — Boğaziçi Üniversitesi  takım ve bireysel  ödül ve madalyaları

·         Valilikler bünyesinde yapılan Sosyal Sorumluluk projeleri ,konferans sunum eğitim proje ve sunumlar ödülleri 

·         Estonya Tallinn –E Governance presentation .

·         United Nations Sub Committees  speech Suriye 2. Cenevre Görüşmeleri –peace building efforts and conflict resolution ideas

·         İznik Folklor Festivali Jüri  ve Ayasofya ‘da açılan kişisel resim sergisi ve teatral performans için Belediye başkanı tarafından verilen özel ödül

·         Katar Türkiye temsiline istinaden verilen ödüller

·         Pekin Üniversitesi akademik sunum Guangzhou Sunum özel ödül ve armağanlar

Diğer Ödüller ve Teatral Dans Kariyeri

Dance And Theatre Dance  Career –Dans ve Teatral Dans Kariyerinden Örnekler

Bale –Şişli Terakki Lisesi İlkokul – Short Term Activities

Folklor Şişli Terakki Lisesi – İlkokul-Short Term Activities

Modern Dance Bosphorus University Boğaziçi Üniversitesi –Teacher :Zeynep Günsur

1985 -Bogazici Universitesi Theater Club

1994 United Kingdom Porto Bello -Solo & Contact Improvisation Dance

1998 Budapest Vaci Utca MIM CHI 360 Street Dances –Kurt Cobain Breezes

Czech Republic 2005 Mim Chi Street Dance Football Style –Kafka Metamorfoz Dance-“Krizalit Kristalin” 

1997 New York Central Park  Sirtaki Style Mim Chi Dansı Coloured Pants

Maori Tribes  2003 New Zealand Rotorua –MIM CHI Haka Dance Mım chi fusion –“haka shaka”

Masai Mara Tribes-Kikuyu Tribes  Dance 2008 ;Kenya (Last Session :Hakuna Matata Mım Chı 360 MIM CHI 360 Kabile Dansları

2000 Holland Dam  Square MIM CHI 360 Street Dance

2002 Madrid Plaza Mayor -Silence

2004 Athens Sirtaki MIM CHI style fusion –Greek Mythology PROMETHEUS BAKUS AND FIRE

2005 August ,Opera Style Mim Chi drama dance theatre Wien Austria

2009 India Bombay _Indian Kathak Dance  Style MIM CHI

2008 –Bahamas Caribbean Salsabely  Style Mermaid Dance-Junkanoo Practises with MIM CHI 360

2008 Art Theatre Dance Performance leader for activities  for kids in TEKMAN ERZURUM by TURKCELL

Dubai January 2006 Uae Mım Chı 360  Indian Dance Style

Qatar October 2009 Doha After Performance Indian Style Mım Chı – Turkish Belly Fusion

İznik Folklor Festivali Jüri Üyesi – 2. İznik Uluslararası Folklor Festivali 

2018 April,  Tokyo Japan MIM CHI 360 Sakura Dance – Kendo style – Kabuki Style

2018 December, China Guangzhou War Dances

Tangoda Yemeni Ministry Of Internal Affairs- Tasev – Gaziantep Yemenisi Yaşatma Derneği

Tango Terapi Platformu :Founder – Kurucu 2020

Ci Tango Talks :Originator – Anchorwoman

Tango Event Organizer :Fair Tango Event Curator ICC Lütfi Kırdar Istanbul March 2020 (4 days)

Lions Club Guest -Tango Social Dance Performance with one of social dance partner  2023

Historical Husrev Kethuda Hamam Mım Chı 360 Victory Dances –Opening Cocktail Dance 2023 Sept.

Büyükada Adalar Kültür Derneği 2023 Sept -MIM CHI 360 Authentic Improvisation Otantik Doğaçlama Solo Contact Enigma Dance

LOSEV Mim Chi 360 2023 October

Next Pera Art Gallery opening cocktail dance performance

Cigdem Yorgancioglu Program konuğu olduğu medya kuruluşlarından örnekler

SKY TV -Program guest  KRT TV Program guest / yayın konuğu  CHANNEL 34 Program guest  BARIS TV Program guest  Kastamonu TV  Program guest TEMPO TV Program guest  KOSOVO TV Program guest  Hindi Tv Qatar   Al Jazeera Tv  Qatar program guest  Business Tv Program guest  Universite TV program guest  BAU RADYO Program guest  TRT RADYO Program guest 2004-2005 TRT RADYO Hatay Program guest 2015 Rumeli TV program guest 2023 ENDÜSTRİ RADYO program guest  WORLDTURK  TV -Program speaker -anchorman 2022 İLK ZİRVE TV – ANCHORMAN 2022 NEOTV ANCHORMAN 2022 Gazete Ekonomi – Columnist  Enerji Gazetesi Senior Editor Researcher, Columnist  CEM TV -Program guest.2023

GENERAL OVERVIEW OF COMPETENCE and SKILLS  Of Cigdem YORGANCIOGLU             Busıness Rısks  Management – Contract  Management Consultant             10 Years + Turkcell Experıence-Telecommunıcatıon Experience since 2000      25  Years IT And ICT  Contracts And Procurement Experience senior expert      Türk Ceza ve Hukuk Mahkemeleri Bilişim Sözleşmeleri Kontrat Yonetimi Adli Bilirkişi -Bilirkişilik yemin tarihi 2014-çağlayan Adliyesi Forensic Sciences Expert –Contract Management                 Energy Sector Experience since 1995 –Enerji Sektörü Deneyimi         Researcher-Lecturer –Teacher –  Educatıon And Traııng Coordinator since 2010                  Event organizer Since 2003 –Etkinlik Organizatörü –Küratör              Artist Performing arts –Poet-Theatrical performance-dance- painting since 1985        Originator –Social Responsibility Projects Since 2003 –Sosyal Sorumluluk Projeleri                Creative Content Provider-creator  Since 2003 –Yaratıcı İçerik Üretici- Sağlayıcı              World traveller -107 countries completed Since childhood –Dünya Gezgini          Representation of Turkey abroad Academic-Lecturing-Artistic-Türkiye’yi Temsil (Akademik-Sanat)                 Media Press – Researcher – TV programs anchorman –presenter since 2021    Keynote Speaker – Conference Moderator since 2003                  Cognitive and Behavioral Risk expert  Since 2010 – Bilişsel Davranışsal Risk Uzmanı – Uzmanlığı    Theatre dance drama teacher since 2003 -accreditation 2023 – Tiyatro Eğitmenliği              Forensic Psychology back support  Expert since 1999 accreditation 2023 – Adli Psikoloji Uzmanlığı – Uzman Eğitmenliği

OZAN ÖRMECİ  KİMDİR

Email: ozanormeci@gmail.com / ozanormeci@aydin.edu.tr

Twitter: http://twitter.com/#!/ozanormeci

Facebook: https://www.facebook.com/officialozanormeci

Linkedin: http://tr.linkedin.com/in/ozanormeci

Academia: https://aydin.academia.edu/OzanOrmeci

Amazon.com: https://www.amazon.com/-/e/B073PZ1KSY

Goodreads: https://www.goodreads.com/author/show/7245759.Ozan_Ormeci

Kaynakça: http://kaynakca.info/kisi/95857/ozan-ormeci

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=HSpF-ykAAAAJ&hl

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ozan_Oermeci

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=39262224900

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/11905550

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8850-6089

DergiPark: https://dergipark.org.tr/en/pub/@ozan_ormeci

Instagram: https://www.instagram.com/ozanormeci/

Youtube: https://www.youtube.com/@ozanormeci

29 Mart 1981 İzmir-Bornova doğumlu, baba tarafından Senirkent-Ispartalı. İlköğretimini İzmir Türk Koleji’nde, ortaokul ve lise eğitimi İzmir Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde tamamladı. 1999 yılında girdiği Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2004 yılında “yüksek şeref” öğrencisi olarak dereceyle mezun oldu. 2004 yılında girdiği Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü bütünleşik doktora programından ise, 2011 yılında, Dr. Berrak Burçak danışmanlığında hazırladığı ve Prof. Metin Heper, Prof. Ergun Özbudun, Prof. Ayşe Güneş Ayata ve Dr. Nur Bilge Criss gibi çok değerli isimlerin yer aldığı seçkin bir jüriden geçen “Portrait of a Turkish Social Democrat: Ismail Cem” (Bir Türk Sosyal Demokratının Portresi: İsmail Cem) adlı teziyle mezun olarak Siyaset Bilimi doktoru oldu. 2009-2012 yılları arasında Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2012 Ekim-2016 Ocak tarihleri arasında KKTC’de Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölümünde Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) ve Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2016 Mart-2018 Eylül döneminde İstanbul’da Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölümünde Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) olarak çalıştı. 2018 yılı Haziran ayında Doçent olmuştur. 2018 yılı Eylül ayında İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünde Öğretim Üyesi (Doçent Doktor) olarak görev yapmaya başlamıştır. 2019 yılı Haziran ayında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne Doçent olarak atanmış ve bir süre Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Ekim 2020-Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Kent Üniversitesi’nde Doçent olarak görev yaptı ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe ve İngilizce) bölümlerinin Başkanlığını yaptı. Temmuz 2023 tarihinden itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünde Doçent olarak çalışmaktadır. Yurt dışında ve yurt içinde yayınlanmış birçok bilimsel kitap ve makalesi bulunmaktadır. Aynı zamanda, Turkish Foreign Policy in the New Millennium (Peter Lang, 2015), Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri (Gazi Kitabevi, 2016), Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations (Peter Lang, 2020), Turkish-French Relations: History, Present, and the Future (Springer, 2022) ve Cumhuriyet’in 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika? (Nobel Akademik Yayıncılık, 2023) gibi Türk Dış Politikası temalı akademik kitapların editörlüğünü ve Türk-Amerikan İlişkileri (Urzeni Yayıncılık, 2021), Türkiye-Fransa İlişkileri (Urzeni Yayıncılık, 2022) ve 2023 Turkish Elections in All Aspects (Peter Lang, 2023) kitaplarının yazarlığını yapmıştır. Bunun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Fransa, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Almanya gibi ülkelerin siyasal sistemleri ve dış politikalarını inceleyen Türkçe kitaplar yazmıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Örmeci, ayrıca, Ankara merkezli Politik Psikoloji Derneği’nin (PPD) Siyaset Bilimi Çalışmaları sorumlusu, Uluslararası Politika Akademisi’nin (UPA) Kurucu Genel Koordinatörü ve UPA Strategic Affairs akademik dergisinin imtiyaz sahibidir. Dr. Ozan Örmeci’nin ana çalışma alanları; Uluslararası Siyaset, Karşılaştırmalı Politika, Büyük Güç Rekabeti, Politik Psikoloji, Türk Siyasal Tarihi, Türkiye’deki Sol Hareketler ve Türk Dış Politikası’dır. Dr. Ozan Örmeci, 30 Eylül 2011 tarihinden beri Cansu Örmeci (Karakoç) ile evli ve eşinden iki çocuk sahibidir. Örmeci, ayrıca Karşıyaka Spor Kulübü Kongre üyesidir.

Dr. Ozan Örmeci was born in 1981 in Bornova-Izmir. His father’s family is from Senirkent-Isparta. He finished primary school at Izmir Turk College (ITK) and had a middle school and lycee education at Izmir Saint-Joseph French College. He graduated from Bilkent University’s Political Science and Public Administration Department in 2004 as a high-honour student. In 2011, he earned PhD degree from Bilkent University’s Political Science Department with his thesis entitled “Portrait of a Turkish Social Democrat: Ismail Cem”, under the supervision of Dr. Berrak Burçak, from a distinguished jury composed of Prof. Metin Heper, Prof. Ergun Özbudun, Prof. Ayşe Güneş Ayata, and Dr. Nur Bilge Criss. He worked as a Lecturer in Uşak University’s Public Administration Department between 2009 and 2012. Between October 2012 and January 2016, he worked as an Assistant Professor and headed the Department of Political Science and Public Administration (English language) at Girne American University (GAU) in North Cyprus (TRNC). Between March 2016 and September 2018, he worked as an Assistant Professor in the Department of Political Science and Public Administration (English language) at Beykent University in Istanbul. He became an Associate Professor in June 2018. He began to work as an Associate Professor in the Department of International Relations (English language) at Istanbul Gedik University in September 2018. He was appointed Associate Professor in the Department of Political Science and Public Administration at Istanbul Gedik University in June 2019 and served as the Head of the Department for a while. Between October 2020 and June 2023, he worked as an Associate Professor for Istanbul Kent University and headed the departments of Political Science and Public Administration (Turkish and English). He has been working as an Associate Professor at Istanbul Aydın University’s Political Science and International Relations (English) Department since July 2023. He has previously published many scientific books and articles in Turkey and abroad. He is the editor of some academic books specializing in Turkish Foreign Policy including Turkish Foreign Policy in the New Millennium (Peter Lang, 2015), Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri (Gazi Kitabevi, 2016), Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations (Peter Lang, 2020), Turkish-French Relations: History, Present, and the Future (Springer, 2022), Cumhuriyet’in 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika? (Nobel Akademik Yayıncılık, 2023) and the author of Türk-Amerikan İlişkileri (Urzeni Yayıncılık, 2021), Türkiye-Fransa İlişkileri (Urzeni Yayıncılık, 2022), and 2023 Turkish Elections in All Aspects (Peter Lang, 2023). In addition, he wrote books in Turkish language analyzing the political system and foreign policy of countries including the United States, the Russian Federation, the People’s Republic of China, France, the United Kingdom, and Germany. He can speak fluently and write academically in French and English. He also works as a specialist for the Turkish Political Psychology Association (PPD) and the General Coordinator of the UPA (International Political Academy) initiative. In addition, he is the owner of the UPA Strategic Affairs academic journal. His main research interests are; International Politics, Comparative Politics, Great Power Politics, Political Psychology, Turkish Political History, Leftist Movements in Turkey, and Turkish Foreign Policy. Dr. Ozan Örmeci is married to Cansu Örmeci (Karakoç) since 30 September 2011 and is the father of two children. He is also a congress member of Karşıyaka Sports Club.

Professeur Ozan Örmeci est né en 1981 à Bornova-Izmir. Il est originaire de la région de Senirkent-Isparta du côté paternel. Il a terminé ses études primaires au Collège turc d’Izmir (ITK) et a fait ses études secondaires au Lycée français Saint-Joseph d’Izmir. Il a été diplômé du département des sciences politiques et de l’administration publique de l’université Bilkent en 2004 en tant qu’étudiant de grande distinction. En 2011, il a obtenu un doctorat de l’université de Bilkent en sciences politiques avec sa thèse intitulée « Portrait d’un social-démocrate turc : Ismail Cem », sous l’encadrement de Professeur Berrak Burçak, avec un jury distingué composé du Prof. Metin Heper, du Prof. Ergun Özbudun, du Prof. Ayşe Güneş Ayata et de Dr. Nur Bilge Criss. Il a débuté sa carrière académique comme chargé de cours au département d’administration publique de l’université d’Uşak entre 2009 et 2012. Entre octobre 2012 et janvier 2016, il a travaillé comme professeur assistant et a dirigé le département de sciences politiques et d’administration publique (en anglais) en chypre à l’université américain de Girne (Kyrenia). En outre, entre mars 2016 et septembre 2018, il a travaillé comme professeur assistant au département de sciences politiques et d’administration publique (en anglais) à l’université de Beykent à Istanbul. Il est devenu, par la suite, maître de conférences en juin 2018. Il a commencé à travailler en tant que professeur associé au département des relations internationales (en anglais) de l’université Gedik à Istanbul en septembre 2018. Il a été nommé maître de conférences au département de sciences politiques et d’administration publique de l’université Gedik à Istanbul en juin 2019 dont il a également occupé le poste de chef de département pendant une bonne période. Entre octobre 2020 et juin 2023, il a travaillé comme professeur associé à l’Université d’Istanbul Kent et a dirigé les départements de sciences politiques et d’administration publique (turc et anglais). Il travaille comme professeur associé au département de sciences politiques et de relations internationales (anglais) de l’Université Aydın d’Istanbul depuis juillet 2023. Il a préalablement publié plusieurs ouvrages et articles scientifiques tant en Turquie qu’à l’étranger. Il est auteur ou éditeur de multiples livres académiques spécialisés à la politique étrangère turque. Notamment, Turkish Foreign Policy in the New Millennium (Pete Lang, 2015), Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri (Gazi Kitabevi, 2016), Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations (Peter Lang, 2020), Türk-Amerikan İlişkileri (Urzeni Yayıncılık, 2021), Türkiye-Fransa İlişkileri (Urzeni Yayıncılık, 2022), Turkish-French Relations: History, Present, and the Future (Springer, 2022), Cumhuriyet’in 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika? (Nobel Akademik Yayıncılık, 2023) et 2023 Turkish Elections in All Aspects (Peter Lang, 2023). De plus, Professeur Örmeci a rédigé une multitude de livres en langue turque qui s’adressent principalement à analyser le système politique et la politique étrangère de divers pays, à savoir les États-Unis, la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, la France, le Royaume-Uni ainsi que l’Allemagne. En revanche, la maîtrise des langues française et anglaise lui permet de s’exprimer avec aisance et d’écrire de manière académique. A propos de sa vie associative, Dr. Ozan travaille également en tant que spécialiste pour l’Association turque de psychologie politique (PPD), coordinateur de l’initiative de l’UPA (Académie politique internationale) et propriétaire de la revue académique UPA Strategic Affairs. Ses principaux intérêts de recherche sont : la politique internationale, la politique comparée, la politique des grandes puissances, la psychologie politique, l’histoire politique turque, les mouvements de gauche en Turquie et la politique étrangère turque. Dr. Ozan Örmeci est marié à Cansu Örmeci (Karakoç) depuis le 30 septembre 2011 et est le père de deux enfants. Il est également membre du congrès du club sportif de Karşıyaka.

Email: ozanormeci@gmail.com / ozanormeci@aydin.edu.tr

Twitter: http://twitter.com/#!/ozanormeci

Facebook: https://www.facebook.com/officialozanormeci

Linkedin: http://tr.linkedin.com/in/ozanormeci

Tüm Reklam, Tanıtım ve İşbirlikleri için bulten@turhapo.com

Booking Rezervasyon 1

Narköy’de Zen Liderlik Kampı Yöneticiler Için Doğa Ve Bilgelikle Dolu Üç Günlük Yolculuk
Narköy’de Zen Liderlik Kampı: Yöneticiler için Doğa ve Bilgelikle Dolu Üç Günlük Yolculuk
Aşure Dayanışma Ve Birlik Ruhu Ile Muharrem Ayında Mutfaklarda
Aşure: Dayanışma ve Birlik Ruhu ile Muharrem Ayında Mutfaklarda
“menajerliği Telefon Açıp Business’ta Uçmakla Karıştırıyorlar” Dizem Tüzel, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
“Menajerliği telefon açıp business’ta uçmakla karıştırıyorlar” Dizem Tüzel, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Karaciğere Zararlı Yiyecekler Ve İçecekler Nelerdir
Karaciğere Zararlı Yiyecekler ve İçecekler Nelerdir?
Sanatın Evrim'i 22. Bölüm Gülay Yüksel, Günsu Saraçoğlu Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sanatın Evrim’i 22. Bölüm – Gülay Yüksel, Günsu Saraçoğlu – Evrim Sanat, Mikado İletişim
2024 İlk Yarısında Ücret Artışları Durağan Kaldı Şirketler Ne Yapacak
2024 İlk Yarısında Ücret Artışları Durağan Kaldı: Şirketler Ne Yapacak?
Türkiye’nin 2053 Sıfır Karbon Hedefine Yerli Katkı
Türkiye’nin 2053 Sıfır Karbon Hedefine Yerli Katkı
Zeynep Öykü, Türk Arplarıyla Sahne Aldı 'amherst Early Music'
Zeynep Öykü, Türk Arplarıyla Sahne Aldı ‘Amherst Early Music’
Mostafa Khanvierdi Zadeh, İran Resim Sergisi Next Pera Art Gallery
Mostafa Khanvierdi Zadeh, İran Resim Sergisi – Next Pera Art Gallery
Emre Bayar’ın Aranjörlüğüyle Elvan Elvan'dan Yeni Slow Şarkı Yürek İster
Emre Bayar’ın Aranjörlüğüyle Elvan Elvan’dan Yeni Slow Şarkı: “Yürek İster”
Moon Mimarlar İçin Devrim Yaratan Platform (2)
MOON: Mimarlar İçin Devrim Yaratan Platform
Climate Ist’24 Sergisi, İstanbul’da Sanatseverleri Bekliyor
“CLIMATE-IST’24” Sergisi, İstanbul’da Sanatseverleri Bekliyor
Rukiye Bektaş “muhafazakar Bir Ailede Büyüdüm” Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Rukiye Bektaş: “Muhafazakar bir ailede büyüdüm” Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Sanatın Evrim'i 21. Bölüm Deniz Say, Eylül Aşkın Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sanatın Evrim’i 21. Bölüm – Deniz Say, Eylül Aşkın – Evrim Sanat, Mikado İletişim
Çiğdem Yorgancığlu Mim Chi 360 AtÖlyesİ'nde Mobius Yorumu
Çiğdem Yorgancığlu MIM CHI 360 ATÖLYESİ’nde Mobius Yorumu
Sinan Saygı’nın Son Kitabı 'İletişim Bir Süreçtir' Raflarda Yerini Aldı
Sinan Saygı’nın Son Kitabı ‘İletişim Bir Süreçtir’ Raflarda Yerini Aldı
Büyüleyici Ses Ve Sempatik Tavırlarıyla Osman Yüksekyayla
Büyüleyici Ses ve Sempatik Tavırlarıyla Osman Yüksekyayla
Serdar Ortaç, Sağlığına Ve İşlerine Odaklanmalı Yelda Başaran
Serdar Ortaç, “Sağlığına ve İşlerine Odaklanmalı” Yelda Başaran
Cigdem Yorgancioğlu mim Chi 360 tamtamlarla tango Cadde 24’te
Cigdem Yorgancioğlu Mim Chi 360 Tamtamlarla Tango Cadde 24’te
Hülya Yazıcı'nın Küratörlüğünde, Fatih Cağaloğlu'nda Sanat Buluşması
Hülya Yazıcı’nın Küratörlüğünde, Fatih Cağaloğlu’nda Sanat Buluşması
Dilara Kırmıt Kraliçe Krios Rolünde
Dilara Kırmıt Kraliçe Krios Rolünde
Ogün Sanlısoy Gİt Ep'sinin Sevilen Şarkısı Geri Dönme Kliplendi
Ogün Sanlısoy “GİT” EP’sinin Sevilen Şarkısı “Geri Dönme” Kliplendi
Sanatın Evrim’i 20. Bölüm – Pınar Kanber, Günsu Saraçoğlu – Evrim Sanat, Mikado İletişim
Uykunun Gizli Dünyası Rüyalarımızdan Ne Öğrenebiliriz, Psikoterapist Melinda Powell
Uykunun Gizli Dünyası: Rüyalarımızdan Ne Öğrenebiliriz?, Psikoterapist Melinda Powell
Yaz Partilerinin Yeni Favorisi İman Casablanca Müdür
Yaz Partilerinin Yeni Favorisi: İman Casablanca – “Müdür”
Ayşen Birgör, Pembe Yalan'ın Sözleri Ve Müziğiyle Dinleyicilerini Etkiliyor
Ayşen Birgör, Pembe Yalan’ın Sözleri ve Müziğiyle Dinleyicilerini Etkiliyor
Bosphorus Sailing Academy Ile Ortaklık Beymen Club Yelken Takımı
Bosphorus Sailing Academy ile Ortaklık: Beymen Club Yelken Takımı
Ferit Çetinkaya Yönetmenliğinde Sevda Beyazı Klip Çekimleri Tamamlandı
Ferit Çetinkaya Yönetmenliğinde “Sevda Beyazı” Klip Çekimleri Tamamlandı
Diyabet İlaçlarıyla Kilo Vermek Uzun Vadeli Başarı Mümkün Mü
Diyabet İlaçlarıyla Kilo Vermek: Uzun Vadeli Başarı Mümkün mü?
Tezcan Erol Ve Mert Aktürk İşbirliği Şahsenem'in Yeni Şarkısı Oyuncak Yaşımı Geçtim
Tezcan Erol ve Mert Aktürk İşbirliği: Şahsenem’in Yeni Şarkısı “Oyuncak Yaşımı Geçtim”
Sanatın Evrim'i 19. Bölüm Erdinç Arslan, Eylül Aşkın Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sanatın Evrim’i 19. Bölüm – Erdinç Arslan, Eylül Aşkın – Evrim Sanat, Mikado İletişim
Milli Maç Heyecanı Vestel Amfi’de Yaşanacak! 
Milli Maç Heyecanı Vestel Amfi’de Yaşanacak! 
Pınar Deniz Magnum Özel Daveti “haz Peşindeysen”
Pınar Deniz – Magnum Özel Daveti – “Haz Peşindeysen”
Oturduğunuz Yerde Zayıflamak Ister Misiniz Yelda Başaran
Oturduğunuz yerde zayıflamak ister misiniz? Yelda Başaran
Yeni Kitap Yolda! Eray Emin Aydemir, Eylül Aşkın Ile… Özel Söyleşi
Yeni Kitap Yolda! – Eray Emin Aydemir, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Yazar Nesrin Dosdoğru'nun Yeni Romanı Babalarla Saklambaç Evrim Sanat Galerisi'nde Okuyucularla Buluştu
Yazar Nesrin Dosdoğru’nun Yeni Romanı “Babalarla Saklambaç” Evrim Sanat Galerisi’nde Okuyucularla Buluştu
Sanatçı Caner Kemahlıoğlu’nun İki Eseri Sergide Distopya Ve Yanındayım
Sanatçı Caner Kemahlıoğlu’nun İki Eseri Sergide: Distopya ve Yanındayım
Cemiyetin Ünlü İsimleri Come As You Are Lansmanında Buluştu
Cemiyetin Ünlü İsimleri Come As You Are Lansmanında Buluştu
Sanatın Evrim'i 18. Bölüm Av.serra Taşköprü, Günsu Saraçoğlu Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sanatın Evrim’i 18. Bölüm – Av.Serra Taşköprü, Günsu Saraçoğlu – Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sosyal Medya Ve Kapitalizm Eleştirisi Lunatic Asylum Sergisi
Sosyal Medya ve Kapitalizm Eleştirisi: Lunatic Asylum Sergisi
İş Dünyasında Yz İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Dönem
İş Dünyasında YZ: İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Dönem
Yed I Sevda Konserinde Depremzede Çocukların Performansı Büyük Alkış Aldı
Yed-i Sevda Konserinde Depremzede Çocukların Performansı Büyük Alkış Aldı
“Çağdaş İle Şarkı Bahçesi” Yeniden Mi Yayınlanacak Çağdaş Suseven, Eylül Aşkın Ile… Özel Söyleşi
“Çağdaş İle Şarkı Bahçesi” Yeniden Mi Yayınlanacak? Çağdaş Suseven, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Gunsu Saracoglus Rebirth Collection Can Be Visited Until July 4th
“ReBirth, Kayıp Parça Kimde?” Sergisinin Geliri TUKD’ye Bağışlanacak
Sanatın Evrim'i 17. Bölüm Günsu Saraçoğlu, Eylül Aşkın Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sanatın Evrim’i 17. Bölüm – Günsu Saraçoğlu, Eylül Aşkın – Evrim Sanat, Mikado İletişim
Esma Sultan Yalısında Yeni Alpet Vizyonu Çiğdem Yorgancıoğlu
Esma Sultan Yalısında Yeni Alpet Vizyonu Çiğdem Yorgancıoğlu
Mutluluk Kavramı Tartışıldı Gençlerin Derin Düşünceleri Ödül Getirdi
Mutluluk Kavramı Tartışıldı: Gençlerin Derin Düşünceleri Ödül Getirdi
Tkyd, Anadolu Panelleri Ile 2024’te Adana’da Sanayicilerle Buluşuyor
TKYD, Anadolu Panelleri ile 2024’te Adana’da Sanayicilerle Buluşuyor
Şahsenem, Anne Olduktan Sonra İlk Kez Sahnelere Döndü Ve Ödül Aldı
Şahsenem, Anne Olduktan Sonra İlk Kez Sahnelere Döndü ve Ödül Aldı
Rıdvan Akparlak “Öğretmek Için Eğitim Almak Gerekiyor” Eylül Aşkın Ile… Özel Söyleşi
Rıdvan Akparlak: “Öğretmek için eğitim almak gerekiyor” Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi