İstanbul Haber Portalı Logo
Türk Modern Bankacılığının Duayeni Bülent Şenver Ve Ekonomist Çiğdem Yorgancıoğlu Chi Ci Talks'da Kompoze'de Etik Değerler Ve Kadın Konuşuyor

Türk modern bankacılığının duayeni Bülent Şenver ve ekonomist Çiğdem Yorgancıoğlu CHI CI Talks’da Kompoze’de “Etik Değerler ve Kadın” konuşuyor

Türk Bankacılığının duayeni  Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı’nın (TEDMER) kurucu onursal genel başkanı olan Bülent Şenver  ve Dünya gezgini ekonomist intra-disipliner  sanatçı eğitmen Çiğdem Yorgancıoğlu KOMPOZE GELİŞİM ATÖLYELERİ nde Dünya Emekçi Kadınlar günü özelinde ETİK DEĞERLER VE KADIN konulu CHI CI TALKS EKONOMİSTLER Konuşuyor Programında söyleşi yapacaklardır.

Çiğdem Yorgancıoğlu ve Bülent Şenver uydu yayını yapan çeşitli TV lerde Ekonomi Herkese Kitap Vakfı Faaliyetleri ve Etik Liderlik konularında daha önce de çeşitli “Chi Ci Talks” programlarında yer aldılar ve Eğitim Firmaları tarafından düzenlenen zirve koordinatörlüğü Yorgancıoğlu tarafından üstlenilen strateji zirvesi ve D&R  Herkese Kitap Vakfı söyleşisi yine  Şenver ve Yorgancıoğlu’nun yakın dönem söyleşileri arasındadır .

YORGANCIOĞLU ve ŞENVER’İN yolları İlk kez 1985 Senesinde Boğaziçi Üniversitesi’nde kesişmişti. Bankacılıkta daha EFT sistemi bile yoktu .

Boğaziçi Üni­ver­sitesi İdari Bilimler Fa­kültesi Muhasebe ve Finans Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş hayatına Arthur Andersen and Company Londra ofisinde başlayan H.Çiğdem Yorgancıoğlu’nun   Boğaziçi Üniversitesi’ne adımını İşletme ve Ekonomi Bölümü öğrencisi olarak attığı o sene kesişti ilk kez yolları.  1985 yılında Uluslararası En­düstri ve Ticaret Bankası’nın (Interbank) Genel Müdür Yardımcısı olurken aynı zamanda   Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nde  yarızamanlı öğretim görevlisi olarak kabul edilen Şenver’in ve Yorgancıoğlu’nun yolu bu kesişimin ardından bireysel bankacılık ile elekronik bankacılık konularında yenilikçi, yaratıcı ve modern bankacılık atılımları ve uygulamaları merhaleleri esnasında 90 lı senelerde Bankacılık sektörünün  bilişim tarafında çalışma hayatlarında tekrar kesişti .Daha sonrasında ilerleyen yıllarda TV yayın programlarında üçüncü kes kesiştiklerinde artık son dört sene içinde belli projelerin ve yayınların içinde Chi Ci Talks söyleşilerinde ve Bülent Şenver’in kurucusu ve Başkanı olduğu Herkese Kitap Vakfı etkinliklerde bulundular. Geçtiğimiz yıl Nisan ayının 3.üncü haftasında kitap hediye etme gününde Bağdat Caddesinde kitap hediye etme etkinliklerinde bulundular, Deprem zamanı yaraların sarılmasına yönelik birbirlerinin sivil toplum dayanışma aktivitelerini karşılıklı olarak desteklediler.

Türk Bankacılığının Duayeni Bülent Şenver Ve Ekonomist Çiğdem Yorgancıoğlu Kompoze'de Chi Ci Talks'da (2)

Bülent Şenver ve Çiğdem Yorgancioglu ,geçtiğimiz sene   İş Dünyasinin Liderleri Çiğdem Yorgancioğlu’nun Zirve Koordinatörlüğünü Üstlendiği Bsp Group Wes Organizasyonu İle Gerçekleşen “Uluslararasi Bosphorus Strategic Planning And Management”  Zirvesinde buluşmuşlardı
Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, İngiltere Hindistan, gibi ülkelerin girişimci sanayici, uluslararası şirketin üst düzey yöneticisi, stratejist, kanaat önderi, akademisyen, bilim insanı, farklı mühendislik alanları uzmanları, kurumsal aktivistlerin, medya uzmanları ve iş dünyası liderlerinin konuşmacı olarak  ve uluslararası ve Türkiye iş dünyasının katılımıyla gün boyu Stratejik Yönetimin sorunları masaya yatırıllmıştı.Kurumsal eğitim gelişim ve danışmanlıkta Türkiye’de alanının liderlerinden BSP Group evsahipliğine düzenlenen bu  etkinlikte , Zirve koordinatörü Eğitmen ekonomist,Stratejist  dünya gezgini ,tasarımcı sanatçı Çiğdem Yorgancıoğlu’nun yapacağı açılışın ardından zirvenin onur konuğu olarak ilk konuşmayı Türk Bankacılığının gurusu Bülent Şenver yapmıştı. .

Burada Çiğdem Yorgancıoğlu ve Bülent Şenver’in 1985 ‘te başlayıp yıllara yayılmış dostluk ve projelerine dair ayrıntılar  C.Yorgancıoğlu tarafından kaleme alınan bölümlerinden alıntılanmıştır.  

Tanıştığımız o sene , yani 1985 senesi Türk Bankacılık tarihinde tasarrufları korumak ve ekonomik kalkınmanın gereklerine göre kullanılmalarını sağlamak üzere bankaların kuruluşunu, yönetimini, çalışma esaslarını, devir, birleşme ve tasfiyeleri ile denetlemeleri düzenlemeye yönelik  3182 sayılı “Bankalar Kanununun Nisan ayında  yürürlüğe girmesi, Türkiye’de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı ülkelerde kurulmuş olup da Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan veya o tarihten  sonra Türkiye’de şube açarak faaliyete geçecek olan bankalar bu Kanun hükümlerine tabi kılması ve  uluslararası denetim ve gözetim sistemi ile uluslararası bankacılık standartlarının  sisteme tanıtılması, bilançoların dış denetime tabi tutulması  tek düzen hesap planına geçilmesi  İnterbank piyasası kurulması hasebiyle ve öte yandan  Türkiye’de yerleşik kişilere döviz tutma ve döviz mevduatı açma izni verilmesi bakımından da önem arz eden bir senedir

 Alman Kreiss Bank, Türkiye Genel Sigorta, Baytur İnşaat ve Taahhüt, Türk Henkel, Aksan, Pamuk Factoring ve Pamukbank Emekli Sandığı şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapan,Türk bankacılığının gurusu  Bülent Şenver, Türk bankacılık sistemine pek çok yenilik getirdi. Türklider Center Kurucu Başkanı Şenver, Boğaziçi ve Bilgi Üniversitelerinde “Elektronik Bankacılık”, “Bankalarda Aktif/Pasif Yönetim”, “Yatırım Bankacılığı”, “Ticari Bankacılık” ve “Yönetim Etiği” dersleri vermiştir. 1994-2000 yılları arasında Türk-Amerikan İşadamları Derneği’nin (TABA-AmCham) Genel Başkanı, Türkçe ismi “Avrupa Amerikan Ticaret Odaları Konseyi olan “the European Council of American Chambers of Commerce (ECACC), ‘nin yönetim kurulu(executive board) ve icra kurulu üyesi olarak görev yaptığı zaman zarfında aynı dönemde konseyin saymanlığını da yaptı .

Merkez Bankası’nın  öngörülebilirliğin artması ve mali piyasalardaki belirsizliklerin olabildiğince azaltılmasına yönelik olarak para programını tanıtıp  uygulamasını başlattıpı 1990 senesi Aylık ekonomi dergilerinden “Kapital” Bülent Şenver’e “Yılın Bankacısı” ödülünü vermiş ve yine aynı yıl “Cosmopolitan” dergisi  Şenver’ i “1990 Yılın Adamı” olarak seçmiş ve ödüllendirmiştir.

Üniversiteye girerken aklında bankacılık olmayan bir Duayenin  ilerleyen yıllar içinde konjonktürdeki değişimin de rüzgarlarıyla yılın bankacısı olması başlı başına ilham verici bir hikaye olsa gerek geleceğin nesillerine.

Alman Kreiss Bank, Türkiye Genel Sigorta, Baytur İnşaat ve Taahhüt, Türk Henkel, Aksan, Pamuk Factoring ve Pamukbank Emekli Sandığı şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapan,Türk bankacılığının gurusu  Bülent Şenver, Türk bankacılık sistemine pek çok yenilik getirdi. Türklider Center Kurucu Başkanı Şenver, Boğaziçi ve Bilgi Üniversitelerinde “Elektronik Bankacılık”, “Bankalarda Aktif/Pasif Yönetim”, “Yatırım Bankacılığı”, “Ticari Bankacılık” ve “Yönetim Etiği” dersleri vermiştir. 1994-2000 yılları arasında Türk-Amerikan İşadamları Derneği’nin (TABA-AmCham) Genel Başkanı, Türkçe ismi “Avrupa Amerikan Ticaret Odaları Konseyi olan “the European Council of American Chambers of Commerce (ECACC), ‘nin yönetim kurulu(executive board) ve icra kurulu üyesi olarak görev yaptığı zaman zarfında aynı dönemde konseyin saymanlığını da yaptı .

Etik Lider Akademisi nasıl doğdu ?

Daha iyi bir Türkiye yaratmak üzere yüksek etik standartları ve uygulamalarının gelişmesine katkıda bulunmak ve her alanda genç etik liderlerin yetişmesine katkıda bulunmayı misyon edinen ve yine Ülkemizde etik bilincinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak, gençlerin etik ve iş ahlakı konularındaki vizyonunu artırmak amacına yönelik olarak kurulan ve bu doğrultuda faaliyetini sürdüren, Üniversite öğrencilerine özel ELA (Etik Lider Akademisi) adıyla başlatılan sertifikalı eğitim programının da düzenleyicisi olan     Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı’nın (TEDMER) kurucu onursal genel başkanı olan Şenver genç liderler yetiştirmek için faaliyetlerde bulunmak amacıyla Türklider Merkezi’ni kurmuştur.  Başardın – Başarı Kapılarını Açan Bir Başucu Kitabı Gençlere Mektup, Kulağınıza Küpe Olsun ve Banka Bilanço Analizi isimli kitapları yazan Bülent Şenver evli ve iki çocuk babasıdır. 

Çiğdem Yorgancıoğlu ve Bülent Şenver uydu yayını yapan çeşitli TV lerde Ekonomi Herkese Kitap Vakfı Etik Liderlik konularında daha önce de çeşitli Chi Ci Talks programlarında yer aldılar ve Eğitim Firmaları tarafından düzenlenen strateji zirvesi ve D&R Herkese Kitap Vakfı söyleşisi yine yakın dönem söyleşileri arasındadır .

Tüm Reklam, Tanıtım ve İşbirlikleri için bulten@turhapo.com

Booking Rezervasyon 1

Narköy’de Zen Liderlik Kampı Yöneticiler Için Doğa Ve Bilgelikle Dolu Üç Günlük Yolculuk
Narköy’de Zen Liderlik Kampı: Yöneticiler için Doğa ve Bilgelikle Dolu Üç Günlük Yolculuk
Aşure Dayanışma Ve Birlik Ruhu Ile Muharrem Ayında Mutfaklarda
Aşure: Dayanışma ve Birlik Ruhu ile Muharrem Ayında Mutfaklarda
“menajerliği Telefon Açıp Business’ta Uçmakla Karıştırıyorlar” Dizem Tüzel, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
“Menajerliği telefon açıp business’ta uçmakla karıştırıyorlar” Dizem Tüzel, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Karaciğere Zararlı Yiyecekler Ve İçecekler Nelerdir
Karaciğere Zararlı Yiyecekler ve İçecekler Nelerdir?
Sanatın Evrim'i 22. Bölüm Gülay Yüksel, Günsu Saraçoğlu Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sanatın Evrim’i 22. Bölüm – Gülay Yüksel, Günsu Saraçoğlu – Evrim Sanat, Mikado İletişim
2024 İlk Yarısında Ücret Artışları Durağan Kaldı Şirketler Ne Yapacak
2024 İlk Yarısında Ücret Artışları Durağan Kaldı: Şirketler Ne Yapacak?
Türkiye’nin 2053 Sıfır Karbon Hedefine Yerli Katkı
Türkiye’nin 2053 Sıfır Karbon Hedefine Yerli Katkı
Zeynep Öykü, Türk Arplarıyla Sahne Aldı 'amherst Early Music'
Zeynep Öykü, Türk Arplarıyla Sahne Aldı ‘Amherst Early Music’
Mostafa Khanvierdi Zadeh, İran Resim Sergisi Next Pera Art Gallery
Mostafa Khanvierdi Zadeh, İran Resim Sergisi – Next Pera Art Gallery
Emre Bayar’ın Aranjörlüğüyle Elvan Elvan'dan Yeni Slow Şarkı Yürek İster
Emre Bayar’ın Aranjörlüğüyle Elvan Elvan’dan Yeni Slow Şarkı: “Yürek İster”
Moon Mimarlar İçin Devrim Yaratan Platform (2)
MOON: Mimarlar İçin Devrim Yaratan Platform
Climate Ist’24 Sergisi, İstanbul’da Sanatseverleri Bekliyor
“CLIMATE-IST’24” Sergisi, İstanbul’da Sanatseverleri Bekliyor
Rukiye Bektaş “muhafazakar Bir Ailede Büyüdüm” Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Rukiye Bektaş: “Muhafazakar bir ailede büyüdüm” Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Sanatın Evrim'i 21. Bölüm Deniz Say, Eylül Aşkın Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sanatın Evrim’i 21. Bölüm – Deniz Say, Eylül Aşkın – Evrim Sanat, Mikado İletişim
Çiğdem Yorgancığlu Mim Chi 360 AtÖlyesİ'nde Mobius Yorumu
Çiğdem Yorgancığlu MIM CHI 360 ATÖLYESİ’nde Mobius Yorumu
Sinan Saygı’nın Son Kitabı 'İletişim Bir Süreçtir' Raflarda Yerini Aldı
Sinan Saygı’nın Son Kitabı ‘İletişim Bir Süreçtir’ Raflarda Yerini Aldı
Büyüleyici Ses Ve Sempatik Tavırlarıyla Osman Yüksekyayla
Büyüleyici Ses ve Sempatik Tavırlarıyla Osman Yüksekyayla
Serdar Ortaç, Sağlığına Ve İşlerine Odaklanmalı Yelda Başaran
Serdar Ortaç, “Sağlığına ve İşlerine Odaklanmalı” Yelda Başaran
Cigdem Yorgancioğlu mim Chi 360 tamtamlarla tango Cadde 24’te
Cigdem Yorgancioğlu Mim Chi 360 Tamtamlarla Tango Cadde 24’te
Hülya Yazıcı'nın Küratörlüğünde, Fatih Cağaloğlu'nda Sanat Buluşması
Hülya Yazıcı’nın Küratörlüğünde, Fatih Cağaloğlu’nda Sanat Buluşması
Dilara Kırmıt Kraliçe Krios Rolünde
Dilara Kırmıt Kraliçe Krios Rolünde
Ogün Sanlısoy Gİt Ep'sinin Sevilen Şarkısı Geri Dönme Kliplendi
Ogün Sanlısoy “GİT” EP’sinin Sevilen Şarkısı “Geri Dönme” Kliplendi
Sanatın Evrim’i 20. Bölüm – Pınar Kanber, Günsu Saraçoğlu – Evrim Sanat, Mikado İletişim
Uykunun Gizli Dünyası Rüyalarımızdan Ne Öğrenebiliriz, Psikoterapist Melinda Powell
Uykunun Gizli Dünyası: Rüyalarımızdan Ne Öğrenebiliriz?, Psikoterapist Melinda Powell
Yaz Partilerinin Yeni Favorisi İman Casablanca Müdür
Yaz Partilerinin Yeni Favorisi: İman Casablanca – “Müdür”
Ayşen Birgör, Pembe Yalan'ın Sözleri Ve Müziğiyle Dinleyicilerini Etkiliyor
Ayşen Birgör, Pembe Yalan’ın Sözleri ve Müziğiyle Dinleyicilerini Etkiliyor
Bosphorus Sailing Academy Ile Ortaklık Beymen Club Yelken Takımı
Bosphorus Sailing Academy ile Ortaklık: Beymen Club Yelken Takımı
Ferit Çetinkaya Yönetmenliğinde Sevda Beyazı Klip Çekimleri Tamamlandı
Ferit Çetinkaya Yönetmenliğinde “Sevda Beyazı” Klip Çekimleri Tamamlandı
Diyabet İlaçlarıyla Kilo Vermek Uzun Vadeli Başarı Mümkün Mü
Diyabet İlaçlarıyla Kilo Vermek: Uzun Vadeli Başarı Mümkün mü?
Tezcan Erol Ve Mert Aktürk İşbirliği Şahsenem'in Yeni Şarkısı Oyuncak Yaşımı Geçtim
Tezcan Erol ve Mert Aktürk İşbirliği: Şahsenem’in Yeni Şarkısı “Oyuncak Yaşımı Geçtim”
Sanatın Evrim'i 19. Bölüm Erdinç Arslan, Eylül Aşkın Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sanatın Evrim’i 19. Bölüm – Erdinç Arslan, Eylül Aşkın – Evrim Sanat, Mikado İletişim
Milli Maç Heyecanı Vestel Amfi’de Yaşanacak! 
Milli Maç Heyecanı Vestel Amfi’de Yaşanacak! 
Pınar Deniz Magnum Özel Daveti “haz Peşindeysen”
Pınar Deniz – Magnum Özel Daveti – “Haz Peşindeysen”
Oturduğunuz Yerde Zayıflamak Ister Misiniz Yelda Başaran
Oturduğunuz yerde zayıflamak ister misiniz? Yelda Başaran
Yeni Kitap Yolda! Eray Emin Aydemir, Eylül Aşkın Ile… Özel Söyleşi
Yeni Kitap Yolda! – Eray Emin Aydemir, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Yazar Nesrin Dosdoğru'nun Yeni Romanı Babalarla Saklambaç Evrim Sanat Galerisi'nde Okuyucularla Buluştu
Yazar Nesrin Dosdoğru’nun Yeni Romanı “Babalarla Saklambaç” Evrim Sanat Galerisi’nde Okuyucularla Buluştu
Sanatçı Caner Kemahlıoğlu’nun İki Eseri Sergide Distopya Ve Yanındayım
Sanatçı Caner Kemahlıoğlu’nun İki Eseri Sergide: Distopya ve Yanındayım
Cemiyetin Ünlü İsimleri Come As You Are Lansmanında Buluştu
Cemiyetin Ünlü İsimleri Come As You Are Lansmanında Buluştu
Sanatın Evrim'i 18. Bölüm Av.serra Taşköprü, Günsu Saraçoğlu Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sanatın Evrim’i 18. Bölüm – Av.Serra Taşköprü, Günsu Saraçoğlu – Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sosyal Medya Ve Kapitalizm Eleştirisi Lunatic Asylum Sergisi
Sosyal Medya ve Kapitalizm Eleştirisi: Lunatic Asylum Sergisi
İş Dünyasında Yz İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Dönem
İş Dünyasında YZ: İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Dönem
Yed I Sevda Konserinde Depremzede Çocukların Performansı Büyük Alkış Aldı
Yed-i Sevda Konserinde Depremzede Çocukların Performansı Büyük Alkış Aldı
“Çağdaş İle Şarkı Bahçesi” Yeniden Mi Yayınlanacak Çağdaş Suseven, Eylül Aşkın Ile… Özel Söyleşi
“Çağdaş İle Şarkı Bahçesi” Yeniden Mi Yayınlanacak? Çağdaş Suseven, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Gunsu Saracoglus Rebirth Collection Can Be Visited Until July 4th
“ReBirth, Kayıp Parça Kimde?” Sergisinin Geliri TUKD’ye Bağışlanacak
Sanatın Evrim'i 17. Bölüm Günsu Saraçoğlu, Eylül Aşkın Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sanatın Evrim’i 17. Bölüm – Günsu Saraçoğlu, Eylül Aşkın – Evrim Sanat, Mikado İletişim
Esma Sultan Yalısında Yeni Alpet Vizyonu Çiğdem Yorgancıoğlu
Esma Sultan Yalısında Yeni Alpet Vizyonu Çiğdem Yorgancıoğlu
Mutluluk Kavramı Tartışıldı Gençlerin Derin Düşünceleri Ödül Getirdi
Mutluluk Kavramı Tartışıldı: Gençlerin Derin Düşünceleri Ödül Getirdi
Tkyd, Anadolu Panelleri Ile 2024’te Adana’da Sanayicilerle Buluşuyor
TKYD, Anadolu Panelleri ile 2024’te Adana’da Sanayicilerle Buluşuyor
Şahsenem, Anne Olduktan Sonra İlk Kez Sahnelere Döndü Ve Ödül Aldı
Şahsenem, Anne Olduktan Sonra İlk Kez Sahnelere Döndü ve Ödül Aldı
Rıdvan Akparlak “Öğretmek Için Eğitim Almak Gerekiyor” Eylül Aşkın Ile… Özel Söyleşi
Rıdvan Akparlak: “Öğretmek için eğitim almak gerekiyor” Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi