İstanbul Haber Portalı Logo
Kuantum Bilgisayarlar Klasik Bilgisayarların Ötesindeki Güç

Kuantum Bilgisayarlar: Klasik Bilgisayarların Ötesindeki Güç

Kuantum bilgisayarlar, günümüzdeki klasik bilgisayarlarla karşılaştırıldığında oldukça farklı bir yaklaşım sunarlar. Geleneksel bilgisayarlar, verileri sıfır ya da bir olarak ifade eden bitler üzerinden işlem yaparken, kuantum bilgisayarlar kuantum mekaniğinin temel özelliklerini kullanarak kubit adı verilen parçacıklar üzerinden işlem yaparlar.

Klasik bilgisayarlar, bir anda sadece bir mantıksal durumu işleyebilirken, kuantum bilgisayarlar aynı anda birden fazla mantıksal durumu işleyebilirler. Bu durum, belirli türdeki hesaplamaları çok daha hızlı yapabilmelerini sağlar ve bazı problem çözme alanlarında devrim yaratabilir.

Ancak, kuantum bilgisayarlarının gücü sadece hızlarıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda, belirli problemleri çözmek için geleneksel bilgisayarların yetersiz kaldığı durumlarda da etkili olabilirler. Örneğin, karmaşık moleküler yapıların simülasyonu gibi alanlarda, kuantum bilgisayarlarının potansiyeli oldukça büyüktür.

Kuantum Bilgisayarlarının Temel İlkeleri: Klasik Bilgisayarlarla Arasındaki Farklar

Kuantum bilgisayarlarının temel ilkeleri, klasik bilgisayarlarla karşılaştırıldığında oldukça farklıdır. İşte bazı temel farklar:

 1. Klasik Bilgisayarlar: Klasik bilgisayarlar, verileri bit adı verilen temel birimlerde saklar ve işler. Bit, ya 0 ya da 1 değerini alabilir. Bu, klasik bilgisayarların bilgiyi işleme ve saklama şeklini belirler.Kuantum Bilgisayarları: Kuantum bilgisayarları ise kubit adı verilen temel birimlerde çalışır. Kubitler, klasik bitlerden farklı olarak aynı anda 0 ve 1 değerlerini alabilirler. Bu, kuantum bilgisayarlarının paralel hesaplama yeteneklerine sahip olmalarını sağlar.
 2. Süperpozisyon ve Kuantum Paralelizmi: Kuantum bilgisayarları, süperpozisyon adı verilen bir fenomeni kullanarak bir kubitin aynı anda birçok farklı durumda olmasını sağlar. Bu, klasik bilgisayarlarla karşılaştırıldığında çok daha fazla eşzamanlı hesaplama potansiyeli sunar.
 3. Kuantum Dolanıklığı (Entanglement): Kuantum bilgisayarlarında, kubitler arasında dolanıklık (entanglement) adı verilen bir ilişki olabilir. Bu, bir kubit üzerinde yapılan bir değişikliğin diğer kubitleri de etkileyebileceği anlamına gelir. Dolanıklık, kuantum bilgisayarlarında bilgi işleme ve iletişimde benzersiz fırsatlar sunar.
 4. Kuantum Ayarlama (Quantum Tunneling): Kuantum bilgisayarları, klasik bilgisayarların aşamayacağı engelleri aşabilme yeteneğine sahip olabilir. Örneğin, kuantum tünelleme sayesinde bir kuantum bilgisayar, klasik bilgisayarların aşılamayacağı engelleri geçebilir.
 5. Kuantum Algoritmaları ve Kullanım Alanları: Kuantum bilgisayarları için özel olarak tasarlanmış kuantum algoritmaları, bazı problemleri klasik bilgisayarlardan çok daha hızlı çözebilir. Özellikle optimizasyon, veritabanı aramaları ve kriptografi gibi alanlarda büyük potansiyel sunarlar.

Bu farklar, kuantum bilgisayarlarının klasik bilgisayarlarla karşılaştırıldığında farklı bir işleme ve hesaplama paradigması sunduğunu gösterir. Ancak, kuantum bilgisayarlarının günlük kullanıma gelmesi için hala birçok teknik ve mühendislik zorluğu aşılması gerekmektedir.

Kuantum Üstünlüğü ve Problem Çözme Kapasitesi: Karmaşık Problemlerin Üstesinden Gelme Potansiyeli

Kuantum üstünlüğü, klasik bilgisayarlarla çözülmesi imkansız veya son derece zor olan bazı problemlerin, kuantum bilgisayarlarıyla etkili bir şekilde çözülebilmesi yeteneğini ifade eder. Bu, kuantum bilgisayarlarının bazı belirli problem setlerinde klasik bilgisayarlardan önemli ölçüde daha hızlı veya daha verimli olabileceği anlamına gelir. İşte kuantum bilgisayarlarının problem çözme kapasitesi hakkında bazı önemli noktalar:

 1. Optimizasyon Problemleri: Kuantum bilgisayarları, kombinatoryal optimizasyon problemleri gibi birçok optimizasyon problemine çözüm bulmak için potansiyel sunar. Örneğin, seyahat satıcısı problemi gibi karmaşık optimizasyon problemleri, kuantum bilgisayarları kullanılarak daha verimli bir şekilde çözülebilir.
 2. Veritabanı Aramaları: Kuantum bilgisayarlarının bazı arama algoritmaları, belirli durumlarda klasik arama algoritmalarından çok daha hızlı sonuçlar sağlayabilir. Özellikle, kuantum arama algoritmaları belirli koşullarda klasik aramalardan daha hızlı sonuçlar üretebilir.
 3. Kriptografi: Kuantum bilgisayarları, klasik kriptografi algoritmalarının kırılmasını sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Ancak, aynı zamanda kuantum kriptografi adı verilen yeni bir alanı da açarlar, bu da daha güvenli iletişim protokolleri sağlar.
 4. Simülasyon: Kuantum bilgisayarları, karmaşık moleküler yapıların simülasyonu gibi alanlarda da önemli bir potansiyel sunar. Özellikle ilaç tasarımı, malzeme bilimi ve kimya gibi alanlarda, kuantum bilgisayarlarıyla daha kesin ve hızlı simülasyonlar yapılabilir.

Ancak, kuantum bilgisayarlarının bu potansiyel avantajlarına rağmen, günlük kullanıma gelmeleri için hala birçok teknik ve mühendislik zorluğu aşılması gerekmektedir. Ayrıca, kuantum bilgisayarlarının mevcut sınırlamaları ve hatalarla başa çıkma yöntemleri de araştırma konuları olarak önemini korumaktadır.

Kuantum Bilgisayarlar Klasik Bilgisayarların Ötesindeki Güç (2)

Kuantum Fiziksel Gerçeklik: Süperpozisyon ve Kuantum Paralelizmi

Kuantum fiziği, oldukça karmaşık ve şaşırtıcı bir bilim dalıdır ve gerçekliğin temel yapı taşlarını anlamamıza yardımcı olur. Süperpozisyon ve kuantum paralelizmi, kuantum mekaniğinin temel kavramlarından ikisidir.

 1. Süperpozisyon: Kuantum mekaniğine göre, bir parçacık belirli bir özellik veya durumla sınırlı değildir, bunun yerine birçok farklı durumda olabilir. Örneğin, bir parçacık hem parçacık hem de dalga özelliklerine sahip olabilir. Bir parçacık, bir belirleme yapılmadan önce, tüm bu olası durumların bir kombinasyonunda bulunabilir. Bu durum, süperpozisyon olarak adlandırılır.
 2. Kuantum Paralelizmi: Kuantum mekaniğinde, bir süperpozisyon içindeki bir parçacık veya sistem, farklı durumlarda “paralel evrenler” oluşturabilir. Bu, Hugh Everett’in çoklu evrenler hipoteziyle ilişkilendirilir. Bu hipoteze göre, bir ölçüm yapıldığında, bir durum seçilir ve diğer tüm olası durumlar farklı paralel evrenlerde gerçekleşir. Bu nedenle, her ölçüm sonucu, evrenin dalga fonksiyonunun çözülmesi sonucu bir “dalga çökmesi” olarak adlandırılır.

Bu kavramlar, kuantum fiziğinin doğasını anlamaya çalışırken bazen rahatsız edici veya soyut gelebilir. Ancak, deneysel olarak doğrulanmış ve kuantum mekaniğinin temel taşları olarak kabul edilirler.

Kuantum Hesaplama Algoritmaları: Shor ve Grover Algoritmalarıyla Klasik Algoritmalar Arasındaki Karşılaştırmalar

Shor ve Grover algoritmaları, kuantum hesaplama alanında önemli başarılar elde eden iki temel algoritmadır. İkisi de kuantum bilgisayarlarının paralel hesaplama yeteneklerini kullanarak bazı problemleri çok daha hızlı çözebilir. İşte Shor ve Grover algoritmalarının klasik algoritmalarla karşılaştırması:

 1. Shor Algoritması:
 • Amaç: Shor algoritması, büyük sayıların çarpanlarını bulmak için özellikle etkilidir. Özellikle, büyük asal sayıların çarpanlarına ayırma problemini hızlı bir şekilde çözebilir.
 • Performans: Klasik algoritmalarla karşılaştırıldığında, Shor algoritması asal çarpanlara ayırma problemlerini çözmek için kuantum bilgisayarlarında üstün performans gösterir. Özellikle, RSA gibi kriptografik algoritmaları zayıflatabilir.
 • Klasik Karşılaştırma: Klasik algoritmalarla aynı işlemi yapmak için, Shor algoritmasının çözdüğü problemler için klasik algoritmaların eksponansiyel sürelerle çalışması gerekebilir.
 1. Grover Algoritması:
 • Amaç: Grover algoritması, verilen bir veritabanında bir öğeyi hızlı bir şekilde bulmayı amaçlar. Bu, klasik arama algoritmalarına göre daha hızlı sonuçlar sağlar.
 • Performans: Grover algoritması, klasik arama algoritmalarına göre karekök kadar daha hızlı bir arama hızı sunar. Bu, büyük veritabanlarında önemli ölçüde hızlanma anlamına gelir.
 • Klasik Karşılaştırma: Klasik arama algoritmaları, Grover algoritmasının karekökü kadar daha fazla adım gerektirecektir. Özellikle, büyük veritabanlarında bu fark önemli olabilir.

Sonuç olarak, Shor ve Grover algoritmaları kuantum bilgisayarlarının avantajlarını gösterirken, bu algoritmaların gerçek dünyadaki uygulamaları, klasik algoritmalarla karşılaştırıldığında daha hızlı ve verimli olabilir. Bununla birlikte, kuantum bilgisayarlarının geniş ölçekte ticari olarak kullanılabilir hale gelmesi için daha fazla araştırma ve geliştirme gereklidir.

Kuantum Bilgisayarlarının Geleceği: Endüstriyel ve Bilimsel Uygulamalarda Devrim Niteliğindeki Potansiyeller

Kuantum bilgisayarlarının geleceği, endüstriyel ve bilimsel alanlarda çeşitli devrim niteliğinde potansiyellere sahiptir. İşte bazı olası uygulamalar:

 1. Kriptografi: Kuantum bilgisayarları, mevcut kriptografik sistemlerin çoğunu kırabilecek kadar güçlüdür. Bu nedenle, kuantum kriptografisi, daha güvenli iletişim ve veri koruma yöntemleri sunabilir. Örneğin, kuantum anahtar dağıtımı ile iletişim şifreleme sistemleri güçlendirilebilir.
 2. Malzeme Bilimi: Kuantum bilgisayarları, malzemelerin atomik ve moleküler düzeyde modellenmesi ve simülasyonu için kullanılabilir. Bu, yeni malzemelerin tasarımı, süperiletkenlik gibi özelliklerin anlaşılması ve katı hal fiziğinin derinlemesine araştırılması gibi alanlarda önemli ilerlemelere yol açabilir.
 3. İlaç Keşfi ve Biyoloji: Kuantum bilgisayarları, karmaşık biyolojik sistemlerin modellenmesi ve simülasyonu için kullanılabilir. Bu, ilaç keşfi, protein katlanması ve hastalıkların nedenleri üzerine daha derin bir anlayış sağlayabilir. Kuantum bilgisayarları, ilaç tasarımı ve kişiselleştirilmiş tıp gibi alanlarda önemli katkılar sağlayabilir.
 4. Optimizasyon Problemleri: Kuantum bilgisayarları, büyük ölçekli optimizasyon problemlerini çözmek için çok daha hızlı ve etkili olabilir. Örneğin, lojistik, ulaşım, finansal portföy optimizasyonu gibi alanlarda, kuantum algoritmaları daha iyi çözümler sunabilir.
 5. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi: Kuantum bilgisayarları, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarının hızını ve verimliliğini artırabilir. Özellikle, karmaşık veri analizi ve desen tanıma gibi problemlerde kuantum bilgisayarlarının avantajlarından faydalanılabilir.

Bu uygulamaların yanı sıra, kuantum bilgisayarlarının daha birçok alanı dönüştürebilecek potansiyelleri bulunmaktadır. Ancak, kuantum bilgisayarlarının ticari olarak kullanılabilir hale gelmesi ve bu potansiyellerin gerçekleşmesi için önemli teknik ve algoritmik engellerin aşılması gerekmektedir. Bu süreç, hızla ilerleyen araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla devam etmektedir.

Tüm Reklam, Tanıtım ve İşbirlikleri için bulten@turhapo.com

Booking Rezervasyon 1

Diyabet İlaçlarıyla Kilo Vermek Uzun Vadeli Başarı Mümkün Mü
Diyabet İlaçlarıyla Kilo Vermek: Uzun Vadeli Başarı Mümkün mü?
Tezcan Erol Ve Mert Aktürk İşbirliği Şahsenem'in Yeni Şarkısı Oyuncak Yaşımı Geçtim
Tezcan Erol ve Mert Aktürk İşbirliği: Şahsenem’in Yeni Şarkısı “Oyuncak Yaşımı Geçtim”
Sanatın Evrim'i 19. Bölüm Erdinç Arslan, Eylül Aşkın Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sanatın Evrim’i 19. Bölüm – Erdinç Arslan, Eylül Aşkın – Evrim Sanat, Mikado İletişim
Milli Maç Heyecanı Vestel Amfi’de Yaşanacak! 
Milli Maç Heyecanı Vestel Amfi’de Yaşanacak! 
Pınar Deniz Magnum Özel Daveti “haz Peşindeysen”
Pınar Deniz – Magnum Özel Daveti – “Haz Peşindeysen”
Oturduğunuz Yerde Zayıflamak Ister Misiniz Yelda Başaran
Oturduğunuz yerde zayıflamak ister misiniz? Yelda Başaran
Yeni Kitap Yolda! Eray Emin Aydemir, Eylül Aşkın Ile… Özel Söyleşi
Yeni Kitap Yolda! – Eray Emin Aydemir, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Yazar Nesrin Dosdoğru'nun Yeni Romanı Babalarla Saklambaç Evrim Sanat Galerisi'nde Okuyucularla Buluştu
Yazar Nesrin Dosdoğru’nun Yeni Romanı “Babalarla Saklambaç” Evrim Sanat Galerisi’nde Okuyucularla Buluştu
Sanatçı Caner Kemahlıoğlu’nun İki Eseri Sergide Distopya Ve Yanındayım
Sanatçı Caner Kemahlıoğlu’nun İki Eseri Sergide: Distopya ve Yanındayım
Cemiyetin Ünlü İsimleri Come As You Are Lansmanında Buluştu
Cemiyetin Ünlü İsimleri Come As You Are Lansmanında Buluştu
Sanatın Evrim'i 18. Bölüm Av.serra Taşköprü, Günsu Saraçoğlu Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sanatın Evrim’i 18. Bölüm – Av.Serra Taşköprü, Günsu Saraçoğlu – Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sosyal Medya Ve Kapitalizm Eleştirisi Lunatic Asylum Sergisi
Sosyal Medya ve Kapitalizm Eleştirisi: Lunatic Asylum Sergisi
İş Dünyasında Yz İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Dönem
İş Dünyasında YZ: İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Dönem
Yed I Sevda Konserinde Depremzede Çocukların Performansı Büyük Alkış Aldı
Yed-i Sevda Konserinde Depremzede Çocukların Performansı Büyük Alkış Aldı
“Çağdaş İle Şarkı Bahçesi” Yeniden Mi Yayınlanacak Çağdaş Suseven, Eylül Aşkın Ile… Özel Söyleşi
“Çağdaş İle Şarkı Bahçesi” Yeniden Mi Yayınlanacak? Çağdaş Suseven, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Gunsu Saracoglus Rebirth Collection Can Be Visited Until July 4th
“ReBirth, Kayıp Parça Kimde?” Sergisinin Geliri TUKD’ye Bağışlanacak
Sanatın Evrim'i 17. Bölüm Günsu Saraçoğlu, Eylül Aşkın Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sanatın Evrim’i 17. Bölüm – Günsu Saraçoğlu, Eylül Aşkın – Evrim Sanat, Mikado İletişim
Esma Sultan Yalısında Yeni Alpet Vizyonu Çiğdem Yorgancıoğlu
Esma Sultan Yalısında Yeni Alpet Vizyonu Çiğdem Yorgancıoğlu
Mutluluk Kavramı Tartışıldı Gençlerin Derin Düşünceleri Ödül Getirdi
Mutluluk Kavramı Tartışıldı: Gençlerin Derin Düşünceleri Ödül Getirdi
Tkyd, Anadolu Panelleri Ile 2024’te Adana’da Sanayicilerle Buluşuyor
TKYD, Anadolu Panelleri ile 2024’te Adana’da Sanayicilerle Buluşuyor
Şahsenem, Anne Olduktan Sonra İlk Kez Sahnelere Döndü Ve Ödül Aldı
Şahsenem, Anne Olduktan Sonra İlk Kez Sahnelere Döndü ve Ödül Aldı
Rıdvan Akparlak “Öğretmek Için Eğitim Almak Gerekiyor” Eylül Aşkın Ile… Özel Söyleşi
Rıdvan Akparlak: “Öğretmek için eğitim almak gerekiyor” Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Sanatın Evrim'i 16. Bölüm Ekrem Kahraman, Günsu Saraçoğlu Evrim Sanat, Mikado İletişim
Sanatın Evrim’i 16. Bölüm – Ekrem Kahraman, Günsu Saraçoğlu – Evrim Sanat, Mikado İletişim
Virginia Woolf'un İzinde Kendİne Aİt Bİr Oda Sergisi Fulart Galeri'de
Virginia Woolf’un İzinde: “KENDİNE AİT BİR ODA” Sergisi Fulart Galeri’de
Adriana Cuadrado Ve Carmen Ascension’dan Mikedi İstanbul’dan İlham Alan Tasarımlar
Adriana Cuadrado ve Carmen Ascension’dan Mikedi: İstanbul’dan İlham Alan Tasarımlar
Ezber Bozan Düşünceler 'beni Linç Eder Misiniz' Kitapçılarda
Ezber Bozan Düşünceler: ‘Beni Linç Eder Misiniz?’ Kitapçılarda
Çiğdem Yorgancıoğlu Okuyan Türkiye’ye Masal Kitabı Herkes İçin
Çiğdem Yorgancıoğlu : Okuyan Türkiye’ye Masal Kitabı Herkes İçin
Sanatsal İfadeye Dair Yeni Keşifler Sİntesİ Sergisi 13. Edisyonu
Sanatsal İfadeye Dair Yeni Keşifler: SİNTESİ Sergisi 13. Edisyonu
Büyükanne Hasibe'den İlham Alan Sergi Numan Aykut Şahin'in Eserleri Asmalımescit'te
Büyükanne Hasibe’den İlham Alan Sergi: Numan Aykut Şahin’in Eserleri Asmalımescit’te
Sene Sonuna Kadar Yayın Planı Hazır! Zeyn'el Günbek Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Sene Sonuna Kadar Yayın Planı Hazır! – Zeyn’el Günbek – Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Hale Caneroğlu’nun Sunumuyla Wellbeing Konferansı Sağlık Ve Yaşam Kalitesi İçin Buluştular
Hale Caneroğlu’nun Sunumuyla Wellbeing Konferansı: Sağlık ve Yaşam Kalitesi İçin Buluştular
Soyut Kompozisyonlarla 'kavuşma' Sergisi Fırat Neziroğlu Art Space'de
Soyut Kompozisyonlarla ‘Kavuşma’ Sergisi Fırat Neziroğlu Art Space’de
Her Şey Reiki İle Başladı Ayşe Ayşen, Eylül Aşkın Ile… Özel Söyleşi
Her Şey Reiki İle Başladı – Ayşe Ayşen Bulut, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
“erdal Beşikçioğlu Ve Haluk Bilginer Ile Oynamayı çok Isterim” Yılmaz Karaman, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
“Erdal Beşikçioğlu ve Haluk Bilginer ile oynamayı çok isterim” Yılmaz Karaman, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Ic Hotels Santai Family Resort Ve İbrahim Çeçen Vakfı İşbirliğiyle Gastronomi Eğitimi
IC Hotels Santai Family Resort ve İbrahim Çeçen Vakfı İşbirliğiyle Gastronomi Eğitimi
Dünya Ekonomik Forumu Sağlıklı Beslenmenin Önemi
Dünya Ekonomik Forumu: Sağlıklı Beslenmenin Önemi
Sanatın Evrim’i Programında Bu Haftanın Konuğu Sanatçı Dünya Dural
Sanatın Evrim’i programında bu haftanın konuğu Sanatçı Dünya Dural
Disleksi Kavramına Sanatla Dokunun 16 22 Mayıs Next Pera Art Gallery’de
Disleksi Kavramına Sanatla Dokunun: 16-22 Mayıs Next Pera Art Gallery’de
Tunceli Müzesi’nde Osman Hamdi Bey Sergisi 38 Eserle Sanatseverleri Bekliyor
Tunceli Müzesi’nde Osman Hamdi Bey Sergisi: 38 Eserle Sanatseverleri Bekliyor
Yunus Gültekin “işin Içerisinde Bulunmadığınız Hiçbir Derneğe Güvenmeyin” Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Yunus Gültekin: “işin içerisinde bulunmadığınız hiçbir derneğe güvenmeyin” Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Etsu Japanese Gin Ve Angostura Bitters Ile Roma Bar Show'un Yıldızları Eylül Aşkın İtalya'da
ETSU Japanese Gin ve Angostura Bitters ile Roma Bar Show’un Yıldızları – Eylül Aşkın İtalya’da
Vivamayr Maria Wörth Mine Tugay’ın Sağlıklı Yaşam Sırrı
VIVAMAYR Maria Wörth: Mine Tugay’ın Sağlıklı Yaşam Sırrı
Lojistikte Hız Ve Sürat Kre Kare Lojistik’in Yys Ve İzinli Gönderici Belgeleri
Lojistikte Hız ve Sürat: KRE Kare Lojistik’in YYS ve İzinli Gönderici Belgeleri
“Şimdiki Oyuncuların Hedefleri Yok” Sevtap Çapan, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
“Şimdiki oyuncuların hedefleri yok” Sevtap Çapan, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
İmder Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün “yeşil Dönüşüm, Makina Satışlarının Artışında Etkili Oldu”
İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün: “Yeşil dönüşüm, makina satışlarının artışında etkili oldu”
Anadolu'nun İzinde Kurtuluş Ateşinin Öyküsü
Anadolu’nun İzinde: Kurtuluş Ateşinin Öyküsü
Türk Eğitim Vakfı (tev) 57. Yıl Kutlamaları Ve Sanat Gecesi
Türk Eğitim Vakfı (TEV) 57. Yıl Kutlamaları ve Sanat Gecesi
Sanatın Evrim’i Programında Bu Haftanın Konuğu Sanatçı Ahmet Öcal
Sanatın Evrim’i programında bu haftanın konuğu Sanatçı Ahmet Öcal
Hale İsmet, Eylül Zamanı… Next Pera Art Gallery'de Bir Eylül Zamanı... Bölüm 1
Hale İsmet, Eylül Zamanı… Next Pera Art Gallery’de Bir Eylül Zamanı… Bölüm 1
Sinan Demir Ile Edebiyatın Derinliklerine Yolculuk İlham Kaynakları Ve Projeleri Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Sinan Demir ile Edebiyatın Derinliklerine Yolculuk: İlham Kaynakları ve Projeleri – Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi